Social distansering motsatsen till kommunikation

Social distansering motsatsen till kommunikation Social distansering - sug på formuleringen. Vad innebär det egentligen? Det finns en oroväckande trend just nu som går genom Sverige och stora delar av världen. Den stavas ”social distansering”. I ett samhälle där ”social distansering” blivit ett allmänt förhållningssätt kommer teater och levande musik att dö. Samma gäller kultur i form av traditioner och beteendemönster. Låt oss titta på vad ”social distansering” innebär vid sidan av att agera smittskydd. När ett helt samhälle ägnar sig åt ”social distansering” dör kommunikationen. Jag menar verklig kommunikation, som innebär att någon sänder och någon bekräftar med sina sinnen: Syn, hörsel och känsel. Alla de subtila nyanser och skiftningar som utgör mänskliga mötets underströmmar. Det som utgör en verklig upplevelse av ett möte. Det som gör att vi avläser varandra fullt ut, utan ansiktsmasker som reducerar vår personlighet. Det som inte bara utgör fragment. Det digitala fragmentariska sändande och mottagande som gör oss fattigare som individer, som människor. Vi tvingas in i en overklig digital värld, likställd med en verklighet där mat ersätts mig kemiska produkter i form av piller eller organiska kopior. Social distansering är onaturligt för människan, som innebär ett avståndstagande från kontakt, från verklig närhet. I människokroppen finns ett ämne som kallas oxytocin. Detta ämne alstras i kroppen bland annat vid beröring. Enligt Wikipedia är ”oxytocin avgörande för upprättandet av gemenskap, parbildning, omvårdnad, och förmåga att följa sociala normer. Förhöjd aktivitet av oxytocin skapar ökad tillit, minskar aggressioner, ångest, samt dämpar aktiviteten i [...]

Av |2020-10-26T08:50:52+00:00oktober 26th, 2020|Lär dig kommunicera|

Feltänkt om kommunikation

Feltänkt om kommunikation ”Det går inte, att inte kommunicera” - ett påstående som leder fel. Har du klart för dig vad kommunikation egentligen är för något? Vad det verkligen betyder? Har du kanske hört andra säga att kommunikation kommer ur ordet ”communicare” som betyder ”att dela med sig”? I kretsar av konsulter som håller olika sorters kurser i kommunikation brukar ett påstående upprepas med jämna mellanrum. Det är ”one can not not communicate”. Påstående som kan bland annat härledas ur boken ”Pragmatics of human communication” (Watzlawick, Bavelas, Jackson). Men ordet kommunikation går även att spåra till ordet ”kommunion” som betyder att göra något gemensamt. Ordet ”kommun” betyder gemenskap och ordet ”kommunism” gemensam. För den som jobbar med teater är det en grundläggande insikt att det måste hända något mellan skådespelarna på scenen. Det måste även hända något mellan de som står på scenen och publiken. Vad är det så som händer mellan skådespelarna? Jo, någon sänder och någon bekräftar. Om skådespelaren bara sänder utan att få tillbaka någon bekräftelse, uppstår ingen kommunikation. Någon gemenskap har inte uppstått. På samma sätt gäller förhållandet till publiken. Om de som står på scenen agerar utan att har någon kontakt med publiken uppstår heller ingen gemenskap. Det som sker på scenen kunde lika gärna skett på en digital bildskärm. Teaterns hela idé går förspilld och reduceras till ett media som talat till oss, istället för med oss. Varifrån kommer du påstående att allt du sänder ut är kommunikation? Ett gäng akademiker [...]

Av |2020-08-31T15:23:15+00:00augusti 31st, 2020|Lär dig kommunicera|

Den missförstådda retoriken

Den missförstådda retoriken Mina träningsprogram i kommunikation lär oss grunderna om hur människor kommunicerar med varandra och vilka fenomen och balanser som dessa kan regleras av. Vi tränar oss i att improvisera, fokusera och att bli trovärdiga. Vi lär oss om tillstånd och upplevelser och intentionens, riktningens och rytmens betydelse. Här handlar det både om att förstå, vilket vi gör med kroppen, och begripa, som vi gör med de kognitiva funktionerna i vårar hjärnor. Under senare år har retorik har blivit mode inom yrkesliv och media. När jag startade min verksamhet i mitten på 1990-talet hördes ordet retorik sällan. Idag kategoriseras även jag ibland in i retorikfacket, vilket ger en missvisande bild av min verksamhet. Tyvärr betonas förmågan att argumentera i alldeles för hög grad, något jag tror att den klassiska retorikens mästare hade vänt sig mot om de levat idag. Inför det amerikanska presidentvalet 2012, intervjuades retorikexperter för att analysera debatten mellan president Barack Obama och utmanaren Mitt Romney. Omdömet handlade ofta om agerandet: Stakar sig någon eller låter rösten ansträngd? Huvudbudskapet: Fick de fram sina budskap – underförstått, vem hade vassast argument? Ämnesvalet: Talade de om sina favorit-områden? Vad skulle den ena eller den andra debattören gjort för att få den andre att framstå som svag? De sägs attackera varandra med olika medvetna strategier, med fokus på hur de själva agerar. Men, debattörer bör, som jag ser det, lägga fokus på den eller de personer de kommunicerar med, i stället för på sig själva och sina [...]

Av |2020-10-26T09:12:23+00:00maj 15th, 2019|Lär dig kommunicera|

Kommunikation kan vara dans

Kommunikation kan vara dans Vi kan välja att utveckla vår förmåga att kommunicera med varandra. Vi kan välja att inte göra det. Det senare gäller för dem som på ett eller annat sätt skyler över sina egna kommunikativa möjligheter. Den som däremot låter sig själv upptäcka hur seende, hörande ock kropp relaterar till talspråket, får många fördelar i livet. Hur vi klär oss, klipper oss och rör oss signalerar vilka vi är eller vill vara. Det berättar om vår livsstil och våra drömmar. Det ger våra medmänniskor möjlighet att avläsa oss som vi avläser andra. Det är att sända och bekräfta. Ju fler möjligheter vi har att sända till och bekräfta varandra, desto rikare blir våra liv.  Ett känt faktum är att den som upplever sig vara sedd, hörd, bekräftad, delaktig och respekterad har goda förutsättningar att må bra, vara kreativ och trivas med sitt liv. Någon har sagt att håret utgör sjuttio procent av utseendet. Även om jag inte helt instämmer i detta (mitt eget hår har tunnats ut betänkligt på skalpen) är det uppenbart att människors hår och frisyrer berättar något för oss som berikar den kommunikativa miljön. Samma gäller parfym, kosmetika och klädstil. För att detta berikande ska bli riktigt meningsfullt, krävs även att någon bekräftar det jag sänder ut: Ah, vilken doft! Snygg frisyr! Elegant ur-ringning, tuff jacka ... etc.  Livet vore betydligt gråare utan dessa exempel. Det talade och skrivna språket överbetonas lätt i vårt samhälle och tappar styrka när det inte helas med färger, former, ljud, musik, [...]

Av |2020-11-12T08:55:03+00:00oktober 8th, 2018|Lär dig kommunicera|
Till toppen