Kommunikation kan vara dans

Vi kan välja att utveckla vår förmåga att kommunicera med varandra. Vi kan välja att inte göra det. Det senare gäller för dem som på ett eller annat sätt skyler över sina egna kommunikativa möjligheter. Den som däremot låter sig själv upptäcka hur seende, hörande ock kropp relaterar till talspråket, får många fördelar i livet. Hur vi klär oss, klipper oss och rör oss signalerar vilka vi är eller vill vara. Det berättar om vår livsstil och våra drömmar. Det ger våra medmänniskor möjlighet att avläsa oss som vi avläser andra. Det är att sända och bekräfta. Ju fler möjligheter vi har att sända till och bekräfta varandra, desto rikare blir våra liv. 

Ett känt faktum är att den som upplever sig vara sedd, hörd, bekräftad, delaktig och respekterad har goda förutsättningar att må bra, vara kreativ och trivas med sitt liv. Någon har sagt att håret utgör sjuttio procent av utseendet. Även om jag inte helt instämmer i detta (mitt eget hår har tunnats ut betänkligt på skalpen) är det uppenbart att människors hår och frisyrer berättar något för oss som berikar den kommunikativa miljön. Samma gäller parfym, kosmetika och klädstil. För att detta berikande ska bli riktigt meningsfullt, krävs även att någon bekräftar det jag sänder ut: Ah, vilken doft! Snygg frisyr! Elegant ur-ringning, tuff jacka … etc. 

Livet vore betydligt gråare utan dessa exempel. Det talade och skrivna språket överbetonas lätt i vårt samhälle och tappar styrka när det inte helas med färger, former, ljud, musik, rörelsemönster och dans. Dansen ar en särställning som kommunikativt verktyg. Här förenar sig musikalitet, meningsskapande rörelse, sensualism, komposition och interaktion. Svenska kvinnor har här ett försteg framför männen, eftersom de dansar i betydligt högre utsträckning. Betydligt fler män borde upptäcka dansens fördelar på samma sätt som allt fler kvinnor erövrat idrotten. En av vår tids främsta balettdansörer beskrev dansen som sitt främsta sätt att kommunicera. Så kvinnor och män: dansa mer, uttryck mer med era kroppar, öppna er istället för att skyla er – då blir världen en bättre plats att vara på.    

Av: Michael Riise