Integritetspolicy

Allmänt
Riise kommunikation HB vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy gäller för både enskilda personer och företagskunder som använder Riise kommunikation HB:s hemsida riiseregi.se i syfte att anmäla till Riise kommunikation HB:s kurser, scenkonstprojekt och föreläsningar samt erhålla information och nyheter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Riise kommunikation HB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig
Riise kommunikation HB, Org.nummer: 916631-3040,120 71 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

När samlar vi personuppgifter?
Riise kommunikation HB samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder vår hemsida, www.riiseregi.se, gör en bokning, köper en produkt eller tjänst, eller prenumererar på vår blogg. Riise kommunikation HB kan även få information från våra samarbetspartners i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Privatpersoner
När du köper en tjänst eller produkt, kan Riise kommunikation HB komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress.

Företag
Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som bokar våra tjänster eller köper våra produkter. Riise kommunikation HB samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Varför behandlar Riise kommunikation HB personuppgifter om dig?

Företag
Riise kommunikation HB behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp och betalningstransaktioner. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Riise kommunikation HB skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

Privatpersoner
Riise kommunikation HB behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Riise kommunikation HB personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp och betalningstransaktioner.  Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, tester, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Riise kommunikation HB kan även komma att samköra och analysera den information Riise kommunikation HB samlar in via cookies med den information som finns sparad i Riise kommunikation HB kundregister för dessa syften.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vi kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, till exempel för samarbete vid utbildningar eller andra tjänster. Riise kommunikation HB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Riise kommunikation HB s räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Riise kommunikation HB s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Riise kommunikation HB kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Riise kommunikation HB s samarbetspartners och IT-leverantörer.

Länkar till externa webbplatser
Riise kommunikation HB ´s hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Riise kommunikation HB. Riise kommunikation HB ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Information om cookies på riiseregi.se
Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vår webbplats använder cookies för att:

  • Komma ihåg dina val, t ex vald ort.
  • Komma ihåg om du svarat på formulär.
  • Ge relevant annonsering på andra webbplatser
  • Ge underlag till statistik över hur webbplatsen används av besökarna.

För att undvika cookies kan du:
Stänga av cookies i webbläsarens inställningar (viss funktionalitet begränsas).
På Post- och Telestyrelsens webbplats hittar du mer information om Lagen om elektronisk kommunikation samt kakor.

Förändringar av integritetspolicyn
Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Riise kommunikation HB att publicera den justerade integritetspolicyn på Riise kommunikation HB och med information om när ändringarna träder ikraft. Om vi på hemsidan riiseregi.se genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Riise kommunikation HB att informera dig via e-post.

Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Riise kommunikation HB behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Riise kommunikation HB behandlar dina personuppgifter.

E-post: info@riiseregi.se
Adress: Riise kommunikation HB , Jan Inghes torg 16, 120 71 Stockholm.

Om du inte vill att Riise kommunikation HB behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Riise kommunikation HB .