Träna dig i att kommunicera

Utveckla ditt kroppspråk och använd alla dina sinnen när du kommunicerar!

Kroppens kommunikation har avgörande betydelse för människors möten. Beteendet styrs av tankar och känslor och uttrycks i våra kroppar. För den som vill skapa bra möten är kroppens kommunikation avgörande. Kroppens kommunikation är även viktigt för digitala möten eftersom kroppsspråk kan avläsas med bild. Samtidigt innebär det mänskliga mötet ett omistligt mervärde. Tal- och skrivspråk tillmäts i allmänhet för stor vikt under människors möten. Det vi säger sker i högre grad med våra kroppar än med ord. Därför måste ordet kopplas samman med kroppen. I den här kursen lär du känna sex nycklar för bättre kroppslig kommunikation. Du får träna praktiskt.

Det här får du ut av kursen

  • Kunskap om kopplingen mellan kroppsspråket och talspråket för att skapa bra möten
  • Träning i att vara öppen, tydlig och uppmuntrande i personliga möten
  • Träning i att improvisera, skapa tillit och respekt i möten med en grupp

Kursformat

Seminarium 6 timmar (1 heldag)
Kurser på gruppnivå kräver mellan 6 – 20 deltagare

Pris: enligt offert

Vill du anmäla dig eller har du frågor? Vänligen fyll i formuläret.

Bokningsregler
Avbokning inom 14 dagar från anmälan enligt distansköpslagen. Arrangör har rätt att flytta fram kursdatum om det är problem att träffas p.g.a. Corona eller vid för få deltagare. Deltagare har rätt att avboka om kursen flyttas fram och datum ej passar.

Här hittar du integritetspolicyn