Bli en talare på toppnivå

Individuellt träningsprogram

Utveckla din presentation och din förmåga att  kommunicera med kroppen och språket. Till din hjälp får du 16 kommunikativa verktyg och 6 nyckelord. Du får Michael Riises personliga bedömning och handledning. Detta program kan även utföras i en mindre grupp där alla jobbar med sin egen presentation.

I basprogrammet får du lära dig om kroppsspråk och presentation. Du utvecklar din presentation steg för steg. En teoretisk handledning och reflektioner inleder varje tillfälle, därefter kommunikativ uppvärmning speciellt framtagen för den som framträder på sin arbetsplats. Du får även ett skriftligt kompendium. Sen tränar du din presentation på golvet. Du får feedback och råd om vad du ska träna på till nästa tillfälle.  Du studerar bland annat sambandet mellan kropp och ord, intellektuella mål och så kallade tillståndsmål. Seende, lyssnande och övrig kroppslig kommunikation koncentration, personligt uttryck, tydlighet, andning, rörelse, röst och tal. Hur du kan starta och avsluta ditt framträdande, placering i rummet, variation av rytm och energi, statusanpassning, improvisation, jag och du, konsekvent beteende, kommunikation på olika nivåer mm.

Denna träning erbjuds ges i tre nivåer; bas där vi går igenom grunderna, tillämpning ; där du arbetar vidare med din process och regi, där du får personlig regi av din presentation och ditt framträdande.

Kursformat:

Basprogram: 20 timmar
Tillämpning: 20 timmar
Regi av presentation: 20 timmar
Tidsformat: 8-10 tillfällen a 2 – 2,5 tim.

Pris: enligt offert

Vill du veta mer eller skicka en förfrågan? Vänligen fyll i formuläret.

Bokningsregler
Avbokning inom 14 dagar från anmälan enligt distansköpslagen. Arrangör har rätt att flytta fram kursdatum om det är problem att träffas p.g.a. Corona eller vid för få deltagare. Deltagare har rätt att avboka om kursen flyttas fram och datum ej passar.

Här hittar du integritetspolicyn