Kroppens kommunikation har avgörande betydelse för människors möten. Beteendet styrs av tankar och känslor och uttrycks i våra kroppar. För den som vill skapa bra möten är kroppens kommunikation avgörande, inte minst vid digitala möten eftersom att kroppsspråk kan avläsas med bild.

Under detta webinar får du träna på:

  • Kopplingen mellan kropp och tal
  • Hur du skapar kontakt
  • Sända och bekräfta

Michael Riise som leder webinaret bjuder dessutom på en 30 minuter personlig feedback-session där du får en individuell bedömning på en kort presentation som du framför. Sessionen bokas och genomförs efter webinariet. 

Tid
Nya datum annonseras inom kort.

Anmälan
Fyll i formuläret för att anmäla dig till webinariet, helt kostnadsfritt. Om datum ej är annonserade kan du fylla i formuläret för att sedan bli kontaktad när nytt datum är satt.

Här hittar du integritetspolicyn