individuellt program

träna dina fysiska uttryck för att leda och påverka

innehåll

Jobba med din egen presentation, din egen text. Utveckla din förmåga att presentera och bli ännu vassare. Gör egen värdering av din förmåga att presentera med hjälp av de 16 kriterier jag utgår från. Du får även min utvärdering. Detta program kan även utföras i en mindre grupp där alla jobbar med sin egen presentation.

Här får du individuell handledning i att utveckla din förmåga att presentera. Du går igenom grunderna från mitt program kroppsspråk 1-4. Vi utvecklar din presentation steg för steg genom de moment som skapar optimala förutsättningar för en presentation. Dessa är teoretisk handledning av kommunikativa begrepp, kommunikativ uppvärmning speciellt framtagen för den som ska framträda på jobbet, gör din presentation vid varje tillfälle och få återkoppling.

Vi arbetar med begrepp som trovärdighet, sambandet mellan kropp och ord, intellektuella mål och tillståndsmål. Din kommunikativa kropp, fokusering och koncentration, personligt uttryck, tydlighet, andning, rörelse, röst och tal. Hur startar du och avslutar ditt framträdande eller din undervisning? Träning i variation, rumsuppfattning, statusnivåer, att improvisera, att hantera text och att ta feedback

© Copyright 2016 Michael Riise

format

Steg 1: Kroppsspråk 1-4, 20 tim

Steg 2: Struktur, 20 tim

Steg 3: Monolog, 20 tim

 

Varje steg omfattar 20 tim och vi kan anpassa antalet tillfällen till kundens behov. Efter avslutat program får du ett diplom.